Lingerie Op Maat - ook voor jou !

Copyright en privacy verklaring

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of overgebracht, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of anderszins, zonder de voorafgaande toestemming van Atelier Pluijms.

Uw privacy

Atelier LingerieOpMaat gaat zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt.
Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit ter beschikking van derden gesteld worden.

Vrijwaring

Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, kan Atelier LingerieOpMaat niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie direct of indirect zou kunnen voortvloeien.

© Copyright 2003-2012
Atelier LingerieOpMaat
Terug naar boven